top of page
XX. Yüzyıl Osmanlı:   (İnkılap tarihi)
Trablusgarp Savaşı: (Dünyada ilk defa savaş uçağı kullanılan savaş)
(V. Mehmed Reşad zamanı)
- İtalya, zengin hammaddeye sahip olan ve Osmanlı’nın savunamadığı Trablusgarp’a savaş açtı.
- Avrupa devletleri işgale onay vermiştir. (Rusya ile İtalya arasında Roccanigi Antlaşması imzalanmıştır.
- İtalya, Osmanlı’ya verdiği ültimatomun (cevap hayır ise hemen savaş başlar) cevabını beklemedi ve (Derne, Tobruk, Bingazi, Hamus)’a saldırdı.
- Osmanlı karadan asker gönderemedi (çünkü Mısır’ın kontrolü İngiltere’nin elindeydi)
- Osmanlı denizden asker gönderemedi (çünkü İtalya, Çanakkale Boğazı’nı kapadı)
- Osmanlı gönüllü subaylar gönderdi gizli olarak (Halil Paşa, Fethi Okyar, Mustafa Kemal, Enver Paşa) gitti.
- Mustafa Kemal (gazeteci Şerif Bey) lakabı ile Enver paşa ise (Kuyumcu Hamdi) lakabı ile gitti.
- Mustafa Kemal Defne ve Tomruk’ta, Enver Paşa Bingazi’de etkili oldu. İtalya’nın yanında olmayan Arapları bilinçlendirdiler. (İslamcılık ve milliyetçilik)
- İtalya sonucunda mağlup oldu ve 12 Ada’ya saldırdı. (amaç işgali genişletip bir antlaşma ile Trablusgarp’ı geri almak) Bu sırada (Sırbistan, Karadağ,
Bulgaristan ve Yunanistan) I. Balkan savaşını başlattı.
- Osmanlı subaylarını geri çağırmak zorunda kaldı ve antlaşma istedi. Bunun sonucunda İtalya ile Uşi antlaşması imzalandı.
 
1912 Uşi Antlaşması: (İtalya ile Osmanlı) arasında
- Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya bırakılacak.(Osmanlının Afrika’da toprağı kalmadı)
- Trablusgarp halkı dini ve kültürel açıdan Halife’ye bağlı olacak. (Osmanlı bölgede bağını koparmak istemedi, bölgeye naibi sultan adında halifeyi temsil eden birisi atandı.)
- İtalya’ya geçici olarak 12 Ada bırakıldı (Çünkü Yunanistan balkan savaşında işgal edebilirdi)
Mustafa Kemal:
- Mustafa Kemal bu savaştan sonra binbaşı oldu.
- Mustafa Kemal’in sömürgeciliğe karşı yaptığı ilk savaş
- Uçaktan atılan bir cismin gözüne girmesiyle ufak bir görme sorunu yaşamıştır.
- Anadolu’da ilk tanındığı savaştır.
- Mustafa Kemal’in çok fazla askeri kuvvete rağmen kazandığı ilk savaştır.
 
I. Balkan Savaşı:
- (Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ) devletleri Osmanlı Devleti’ne savaş açtı. Bu devletlerin amacı Osmanlı’yı balkanlardan atmak.
- Savaşı başlatan devlet Karadağ’dır.
- Et etkili devlet Bulgaristan’dır. (Çünkü Doğu Trakya’yı fethettiler)
Osmanlı’nın tecrübesiz askerleri komutanların arasında iç çatışmaların oluşması, 4 cepheden birden savaşılması, savunma giderinin azaltılması için askerin terhis edilmesi yüzünden savaş kaybedildi.
- İngiltere Londra’da, Balkan devletleri ile Osmanlı arasında Londra Antlaşması imzalandı.
- Kazım Karabekir ve Şükrü Paşa bu savaşta esir düşmüştür.
- Doğu ve Batı Trakya, Makedonya, Ege adaları, Selanik ve Arnavutluk kaybedildi.
 
1913 Londra Antlaşması:
- Osmanlı-Bulgaristan hattı Midye-Enez hattı olacaktır.
- Arnavutluk, Ege adaları ve 12 Ada’nın geleceği Avrupalı devletlerin eline bırakıldı.
- Arnavutluk, Osmanlı’dan ayrılan son balkan devleti (İslamcılığın ilk başarısızlığı)
Önemli:
Arnavutluk gidince Osmanlıcılık fikri sona erdi (!)
Romanya savaşa girmemiştir. (!)
Ordunun içine siyaset ve particilik girmiştir. (İtilafçı, İttihatçı, Halaskarcı) (!)
Bulgaristan’ın en karlı çıkması II. Balkan Savaşı’nın nedenidir.
Babıali Baskını:
- Yenilginin nedenini hükümet olarak kabul eden Enver Paşa öncülüğündeki İttihatçılar, meclisi bastı Kamil Paşa’yı istifa ettirip Mahmut Şevket Paşa Hükümeti kurdular.
- Hükümete karşı yapılan ilk darbedir.
(Enver Paşa, Cemal Paşa ve Talat Paşa) bu döneme Paşalar Dönemi denir.
- Mondros’a kadar etkili olmuşlardır.
- Bu olaylardan sonra Mustafa Kemal ittihatçılardan soğumuştur. (Çünkü ordu ile siyaset bir olmuştur.)
 
II. Balkan Savaşı
(Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ) ile Bulgaristan savaştı.
Savaşın temel sebebi Bulgaristan’ın I. Balkan’da en karlı çıkan devlet olması.
Savaşı başlatan devlet Bulgaristan’dır.
Enver Paşa, Doğu Trakya’yı bu savaşta almıştır. (Enver Paşa’ya, Edirne Fatihi unvanı verilmiştir.)
 
Savaş sonucunda imzalanan antlaşmalar:
1913 Bükreş Antlaşması: (Balkan ülkeleri ile Bulgaristan arasında)
- En zararlı Bulgaristan oldu zararı telafi etmek için I. Dünya Savaşı’na katıldı.
1913 İstanbul Antlaşması: (Bulgaristan ile Osmanlı arasında)
- Bulgaristan’da İslam Türklerin haklarını Bulgarlar güvence altına alacak
Meriç nehri sınır oldu. Doğu Trakya Osmanlı’nın oldu.
1913 Atina Antlaşması: (Yunanistan ile Osmanlı arasında)
- Selanik, Yanya ve Girit Yunanistan’a bırakıldı.
- Gökçeada ve Bozcaada hariç tüm Ege adaları Yunanistan’ın oldu
1914 İstanbul Antlaşması: (Sırbistan ile Osmanlı arasında)
- Azınlık hakları korunması vardır. (I. Dünya savaşı çıkınca uygulanamamıştır.)
 
Balkan savaşlarında Hamidiye Kruvazörü ile Karadeniz ve Akdeniz’de önemli harekatlar gerçekleştiren Rauf Bey (Orbay) “Hamidiye Kahramanı” lakabını almıştır.
bottom of page