top of page

Kanevir Araştırmaları Enstitüsü

Resmi Gazetede Yayımlanan Karar İle Yozgat Bozok Üniversitesi'nde Kurulması Kararlaştırılmıştır.

Kaynak: t24.com.tr/haber/yozgat-bozok-universitesi-nde-kenevir-arastirmalari-enstitusu-kurulacak,884900

0 yorum
bottom of page