Dağlar:
1)Kıvrımlı Dağlar:
- Sayıca en fazla alandır.
1.Kuzey Anadolu Dağları:
- Batı Karadeniz: Bolu, Ilgaz, Küre, Köroğlu.
- Orta Karadeniz: Canik (el alçaktır)
- Doğu Karadeniz ->(tren yolu yoktur. En fazla yağış burada): Çimen, Kapı, Mescit, Yalnızçam, Kaçkar.
2)Toroslar:
- Batı Toroslar : Bey, Akdağlar, Sultandağlar, Dedegöl.
- Orta Toroslar : Bolkar, Aladağ, Tahtalı, Binboğa.
- GüneyDoğu Toroslar: Buzul(cila) en yüksek 2.dağı.
 
2)Kırıklı dağlar:
Not: Birde Akdeniz, Hatay çevresindeki Nur(Amanos) dağları kırılma ile oluşmuşlar. Grabeni ise amik ovasıdır.
3)Volkanik:
Doğu Anadolu: Ağrı, Süphan, Nemrut.
İç Anadolu: Erciyes, Melendiz, Hasan, Karacadağ, Karadağ.
Marmara: Uludağ (İç püskürüktür)
Ege: Manisa -> en geç volkanik dağ (Kula) 
Akdeniz: Hatay(Hassa)
Güneydoğu: Karacadağ
Not: Volkanik sahalar verimli olduğu için çevresinde yoğun nüfus vardır.