top of page
Bölme:
(Bölünen)
      A      B (Bölen)
-             C (Bölüm)
      D
(Kalan)
1) D<B
2) A=B.C+D
Bölünebilme:
1) 2 ile bölünebilme: Sayı çift olmalı.
2) 3 ile bölünebilme: Rakamlar toplamı 3 ve 3’ün katı.
3) 4 ile bölünebilme: Son iki rakam 4 ile bölünebilme.
4) 5 ile bölünebilme: Son rakamı 5 yada 0.
5) 6 ile bölünebilme: 2 ve 3 ile bölünebilme. (Aynı anda)
6) 8 ile bölünebilme: Son 3 rakamı 8 ile bölünebilmeli.
7) 9 ile bölünebilme: Rakamlar toplamı 9’un katı.
8) 11 ile bölünebilme: abcd = - a + b – c + d = 0 yada 11 olmalı. (Cevap negatif ise 11 ekle)
9) 11'in üzerinde sayılar: Asal Bölenlerine ayrılarak bölünebilme kuralı bulunur. (36 = 9x4)
Bir doğal sayının tam bölünenleri:
        x    y   z
  • a .b .c  = pozitif tam bölen sayısı = (x+1).(y+1).(z+1)
(Pozitif tam sayı bölen sayısı derse aynı işlemi yap ek olarak 2 ile çarp)
bottom of page